ANLÄGGNING

Vi stenlägger uppfarter, gångar, uteplatser och/eller andra ytor som ni önskar få stenbelagda. Vi ramar även in ytor med hjälp av vacker kantsten, vilket städar upp och sätter stopp för det omkringliggande gräset.

STEN

unnamed7_edited.jpg

Vill ni avskärma eller skapa mer yta ovan en slänt eller bara rama in fastigheten? En mur kan vara lösningen. Vi har en solid bakgrund i branschen med lösningar oavsett typ, längd eller höjd.

Vi har under årens lopp även gjort åtskilliga entreér, trappor och andra varianter för att skapa vackra entréer. 

MUR & TRAPPA

Murochtrappa.jpeg

Har ni gamla ledningar som ni är oroliga över? Undvik framtida problem redan idag. Vi säkerställer att era avlopp är hela och rena och erbjuder även dränering för fuktiga miljöer.

En dränering kan vara bra att göra oavsett för att få bort befintlig fukt eller i förebyggande syfte.

VATTEN, AVLOPP & DRÄNERING

Vatten&avlopp.JPG

SNÖ

När vintern är kommen är vi även behjälpliga med snöskottning och röjning av tak och uppfarter.

Snö.jpg